Hosting & Domain

Gói dịch vụ Sinh viên Cá nhân Cá Nhân ++ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp trung bình Doanh nghiệp lớn Thương mại điện tử VIP
Server đặt tại
Dung lượng 1GB 2 GB 3 GB 5GB 7GB 10GB 16GB 20GB
Băng thông Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ Email 15 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
My SQL 2 4 5 7 10 15 0 0
Sub domain 12 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 1 2 3 4 7 9 Unlimited Unlimited
Park Domain 2 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
PHP ASP/ASP.net/PHP ASP/ASP.net/PHP ASP/ASP.net/PHP ASP/ASP.net/PHP ASP/ASP.net/PHP ASP/ASP.net/PHP ASP/ASP.net/PHP ASP/ASP.net/PHP
SSL Free Free Free Free Free Free Free Free
Backup Hàng tuần
Chi Phí/Tháng109,000 VNĐ199,000 VNĐ279,000 VNĐ406,000 VNĐ500,000 VNĐ600,000 VNĐ840,000 VNĐ1,000,000 VNĐ
Chi Phí/Năm1,308,000 VNĐ2,388,000 VNĐ3,348,000 VNĐ4,872,000 VNĐ6,000,000 VNĐ7,200,000 VNĐ10,080,000 VNĐ12,000,000 VNĐ
Thanh Toán1 Năm1 Năm1 Năm1 Năm1 Năm1 Năm1 Năm1 Năm
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký
Trung tâm
Hỗ trợ
Youtube Chat Facebook Chát Zalo